Amir Abd al-Aziz bin Salman bin Abd al-Aziz, minister van Energie, had een ontmoeting met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Farns Temirmans, en de commissaris van de Europese Energie-unie, Kadri Simson.
Tijdens de bijeenkomst worden de samenwerkingsrelaties op alle gebieden van energie, en in het bijzonder op het gebied van hernieuwbare energie en schone waterstof, besproken, evenals de onderwerpen elektrische aansluiting en interactie met klimaatverandering.
واستراء المستعدل دور الملكة في إلى المعلوما waarop من كربون عكسترين ولا كوربونه °th بعزyn بعزynز لكombin ذ;
Tijdens de bijeenkomst werden de inspanningen van het Koninkrijk op het gebied van schone energietechnologieën, het beheer van koolwaterstofemissies en hernieuwbare energiebronnen gepresenteerd, evenals de inspanningen om transformatie op energiegebied te stimuleren door middel van lokale en regionale initiatieven, waarvan de belangrijkste is het Saudi Green Initiative en het Eastern Green Initiative.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *